Strona główna | Mapa strony

Zamówienia publiczne OTC "ITC"

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2018

 

 
Kontakt e-mail: zamowienia.publiczne@itc.edu.pl
 

 
 
 
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane różne
 
 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

1.

 

Usługa kompleksowej obsługi prawnej Instytutu Energetyki Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi

(link do treści)

Usługi społeczne

Procedura, o której mowa w art. 138o pkt 1 Pzp

kwiecień 2018 r.