Strona główna | Mapa strony

Kontakt

 

I N S T Y T U T  E N E R G E T Y K I
Instytut Badawczy
ODDZIAŁ TECHNIKI CIEPLNEJ „ITC” w Łodzi

93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113

(+48 42) 643 42 14
fax (+48 42) 643 45 19
e-mail: itc@itc.edu.pl
NIP 525-00-08-761
REGON 000020586-00060

 

 

 

 Telefony kontaktowe:

 

Księgowość - 609 570 567

 

Sprawy Kadrowe - 797 041 406

 

Sprawy Admin.-Tech. dotyczące obiektu - 601 773 332

 

Sprawy parkingu dozorowanego - 605 672 374

 

Centrum Innowacyjnych Technologii Energetycznych - Kierownik - 605 672 373