Strona główna | Mapa strony

Wybór najkorzystniejszej oferty „Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.08.2019-31.07.2020”

 
UWAGA!!!!
W związku z wykluczeniem wybranego w postepowaniu wykonawcy z pozycji pierwszej  - ELEKTRA S.A. (nie przesłanie niezbędnych dokumentów w terminie na wezwanie, uchylanie się od zawarcia umowy) informujemy, że oferta Orange Energia Sp. z o.o., która otrzymała drugą pozycję w rankingu została wybrana jako najkorzystniejsza.