Strona główna | Mapa strony

Badania, pomiary

ODDZIAŁ TECHNIKI CIEPLNEJ „ITC” w ŁODZI oferuje ELEKTROWNIOM, ELEKTROCIEPŁOWNIOM, ZAKŁADOM ENERGETYCZNYM I RÓŻNORODNYM GAŁĘZIOM PRZEMYSŁU
usługi pomiarowo-badawcze w dziedzinach:

 • kotłów energetycznych i przemysłowych
 • turbin parowych i ich elementów
 • wentylatorów i dmuchaw
 • automatyki i sterowania
 • ochrony środowiska
 • audytów energetycznych

Badania,pomiary i inspekcje:

 • kompleksowe pomiary bloków energetycznych,
 • cieplno-przepływowe turbozespołów,
 • cieplno-przepływowe kotłów z określeniem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
 • atestacyjne i odbiorcze kotłów w celu dopuszczenia ich do eksploatacji,
 • układów automatycznej regulacji kotłów i turbin parowych,
 • eksploatacyjne urządzeń pomocniczych - zespołów młynowych, wentylatorów (spalin, powietrza
  i młynowych), pomp oraz węzłów wody zasilającej i wtryskowej,
 • testująco-odbiorcze stacjonarnych systemów pomiaru emisji pyłowo-gazowej,
 • kalibracja Automatycznych Systemów Monitoringu (AMS) zgodnie z procedurą QAL2 wg wymagań polskiej normy PN-EN 14181:2010 Emisja ze źródeł stacjonarnych – Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych w zakresie: pyłu, NO2, CO, SO2, O2, CO2 (Laboratorium spełnia wymagania specyfikacji PKN-CEN/TS 15675:2009)
 • roczne kontrole sprawności (AST) Automatycznych Systemów Monitoringu (AMS) zgodnie
  z wymaganiami polskiej normy PN-EN 14181:2010 Emisja ze źródeł stacjonarnych – Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych w zakresie: pyłu, NO2, CO, SO2, O2, CO2 (Laboratorium spełnia wymagania specyfikacji PKN-CEN/TS 15675:2009)
 • emisji węglowodorów i lotnych związków organicznych oraz składu spalin m.in.
 • w warstwie przyściennej komory paleniskowej kotłów z palnikami niskoemisyjnymi,
 • własności fizyko-chemicznych paliw konwencjonalnych, osadów i pyłów,
 • wymienników ciepła i urządzeń grzewczo-wentylacyjnych,
 • poziomu mocy akustycznej emitowanej przez różne maszyny i urządzenia,
 • wentylatorów i dmuchaw
 • elementów końcowych instalacji wentylacyjnych (kratki i anemostaty),
 • termowizyjne urządzeń elektroenergetycznych i przemysłowych oraz budynków,
 • bezinwazyjne ultradźwiękowe pomiary przepływu cieczy,
 • jednorazowe kontrole obejmujące ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła,
  a także ocenę parametrów instalacji wg art. 62 ust. 1b Prawa Budowlanego,
 • inspekcje kotłów grzewczych i systemów ogrzewczych zgodnie z polską normą PN-EN 15378:2009 "Systemy ogrzewcze w budynkach – Inspekcje kotłów i systemów ogrzewczych".